Werkwijze

Er is meer nodig dan kennis van computers en software om een goede website te bouwen. Het is noodzakelijk voor de opdrachtgever inzicht te krijgen in de mogelijkheden en eisen die een website biedt of stelt. Foxboom bereikt dit door een open communicatiestructuur. Overleg, regelmatige terugkoppeling en heldere afspraken zijn onze speerpunten.

Een professionele aanpak vereist een heldere structuur voor samenwerking. Daarom wordt er bij Foxboom projectmatig gewerkt.

Foxboom biedt een speciaal ontwikkeltraject aan. Bij dit ontwikkeltraject zetten wij uw website stapsgewijs op. Hierbij worden de volgende fasen doorlopen.

1. Planningsfase
2. Ontwerpfase
3. Realisatiefase
4. Testfase
5. Opleveringsfase
6. Evaluatiefase

Digitalisering heeft de toekomst. Foxboom zorgt ervoor dat u zich comfortabel voelt bij uw eerste stappen op de elektronische snelweg.

werkwijze